top of page

KVSIF då!?

KVSIF står idag för Kongliga S-sektionens SpexeriIdkarFörbund. Spexet har sitt ursprung i sektionen för Väg- och vattenbyggnad vid KTH, men efter en reform 2003 när, denna sektion slogs ihop med sektionen för Lantmäteri , är KVSIF nu en del av studentverksamheten på Samhällsbyggnadssektionen. På Lantmäterisektionen fanns naturligtvis också ett spex,  benämnt L-Spexet,  men detta upphördes i fusionen mellan sektionerna varefter KVSIF blev Samhällsbyggnadsektionens enda Spex.

​Förbundet KVSIF grundades 1944 och har sedan dess kontinuerligt skrivit och framfört spex vid Kungliga Tekniska Högskolan, totalt runt 80 st. En lista på framförda spex finns under ”spex vi minns”.

Ett kortare uppehåll gjordes i slutet på 60-talet till början på 70-talet, men från 1974 har KVSIF framför ett spex varje år. Tyvärr uppstod ett tvåårigt uppehåll under 2020 och 2021 till följd av en pandemi och två spex blev inställda. Nu har vi dock tagit nya tag och förväntar oss att spexa i minst 80 år till.

sKVSIFg

Tidigare medlemmar i KVSIF utträdande ur nämnda förening blir automatiskt medlemmar i sKVSIFg – Samfundet KVSIFs Gynnare. sKVSIFgs syfte är att stötta KVSIF – ekonomiskt och med kontakter. Besök deras hemsida här: http://www.skvsifg.net

Är du spexare och vill uppdatera dina uppgifter i Matrikeln för att säkerställa att du får inbjudningar till framtida event? Då ber vi dig att uppdatera dina uppgifter i Matrikeln på länken nedan:

Uppdatera Matrikeln

2014 var ett sant jubelår för KVSIF och detta firades med ett lyckat Jubelkapitel! I samband med Jubelkapitlet gjordes en Jubileumsbok där spexets hela historia sammanställdes. För ynka 50 kr kan du köpa denna bok med 70 år av historia. Använd kontaktformuläret på hemsidan om du är intresserad av att köpa en bok.

bottom of page